Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

8.2.2019

Hämeenkyrön kunta. F.E. Sillanpään lukio, Hämeenkyrö - Tavastkyro

Vapaaehtoistoiminnan kurssi lukioon

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry:n Verkonkutojien kunta- hanke yhteistyössä F.E.Sillanpään lukion kanssa järjestävät
lukiolaisille vapaaehtoistoiminnan kurssin, joka on mahdollista valita osaksi lukion teemaopintoja syyslukukaudella 2019.

Rönsy ry:n Verkonkutojien kunta-hankkeen (2018-2020) tavoitteena on luoda Hämeenkyrön sosiaaliseen vapaaehtoistoimintaan pysyvä ja kattava, eri toimijat ja kohderyhmät verkostoiva toimintamalli, joka edistää yhteisöllisyyttä ja kuntalaisten osallistumista vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen lisäten kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia.

Lukiolaisille suunnatun kurssin tavoitteena on mm. lisätä tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja sen merkityksestä eri tahoille, esitellä yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan kansalaistoiminnalla sekä tutustuttaa opiskelijoita erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin.

Ratkaisu

Vapaaehtoistoiminnan kurssi

Kurssin tarkoituksena on tutustuttaa opiskelijoita vapaaehtoistoimintaan ja kansalaisyhteiskuntatoimintaan. Rönsy ry vastaa vapaaehtoistoiminnan peruskurssin järjestämisestä ja välittää opiskelijoille vapaaehtoistoiminnan toteuttamisen paikkoja. Opiskelija vastaa vapaaehtoistoiminnan toteuttamisesta sovitusti sekä henkilökohtaisesta raportoinnista kurssiin liittyen.

Kurssin sisältö:

1.Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi (4h) (Voidaan jakaa oppitunnin mittaisiin kurssikertoihin)
-Tarjoaa perustietoa vapaaehtoisuudesta, vapaaehtoisen oikeuksista ja velvollisuuksista, yksinäisyydestä yhteiskunnallisena ja yksilöllisenä haasteena sekä kohtaamisen taidosta vapaaehtoistoiminnassa.
-Noudattaa pääosin Rönsy ry:n yleisen vapaaehtoistoiminnan peruskurssin runkoa. Kurssimateriaali kuitenkin räätälöidään lukio-opiskelijoille sopivaksi ja kurssin toteutuksessa hyödynnetään Kansalaisareenan "Jeesaan- Nuori vapaaehtoistoiminnassa" -materiaalia.

2. Vapaaehtoistoiminnan toteuttaminen (tuntimäärä sovittavissa lukion intressit huomioiden, esimerkiksi 10-30h)
-Vapaaehtoistoiminnan peruskurssin yhteydessä jokaiselle osallistujalle sovitaan mielekäs vapaaehtoistoiminnan toteuttamistapa ja -paikka.

3. Raportointi (4h)
-Opiskelija täyttää tekemästään vapaaehtoistoiminnasta Rönsy ry:llä käytössä olevaa seurantalomaketta, josta käy ilmi toiminnan määrä ja kesto sekä kohderyhmä.
-Opiskelija tuottaa kirjallisen oppimispäiväkirjan toteuttamastaan vapaaehtoistoiminnasta (pituus esimerkiksi 2-3 sivua). Rönsy ry voi sovittaessa käyttää oppimispäiväkirjatekstejä oman raportointinsa tukena anonyymisti.

Tulokset

Tulosten käsittely on mahdollista kurssin toteuttamisen jälkeen.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Eija Mäkipää
eija.makipaa@hronsy.fi
hankepäällikkö
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry
Aino Fabrin
aino.fabrin@hronsy.fi
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori
Hämeenkyrön vapaaehtoiset Rönsy ry

Tykätty 4 kertaa