Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

15.4.2020

Hausjärven kunta, Ikääntyneiden pitkäaikainen tehostettu asumispalvelu, Hausjärvi

Kuntoutus- ja arviointijaksolla tehokkuutta ikääntyneiden asumispalveluihin

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Kunnan asumispalveluihin tuli säännöllisin väliajoin jatkokuntoutukseen iäkkäitä asiakkaita sairaalasta tai terveyskeskuksista. Projektin tarkoituksena oli tehdä asiakkaiden palvelupolusta mahdollisimman selkeä ja tehokas. Pyrittiin välttämään se, että prosessin aikana tulisi niin sanottua tyhjää olemista ja toivomuksena oli prosessi, mikä etenee jatkuvasti kohti asiakkaan parasta mahdollista saavutettavissa olevaa fyysistä kuntoa.

Ratkaisu

Projekti suoritettiin osana Hausbändi-hanketta. Se aloitettiin syksyllä 2017 tiedon hankinnalla ja osallistumalla Hyrian ammattiopiston räätälöityihin koulutuksiin, joissa opetettiin muun muuassa innovaattorina toimimista, palvelumuotoilua sekä brändin rakentamista. Projektin aikana sen tekijät suorittivat Hyrian ammattiopiston tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Lisäksi projektiin osallistuneet henkilöt osallistuivat OmaHämeen kärkihankkeen iäkkäiden palvelujen suunnittelukokouksiin.

Projektissa asiakaspolkua selkeytettiin niin, että työntekijät tarttuvat heti toimeen eikä näin ollen synny luppoaikaa. Alkuun asiakkaalle tehdään testejä, jotta hänen toimintakykynsä (henkinen sekä fyysinen) tulee selville. Testien pohjalta tehdään kuntoutus- ja hoitosuunnitelmat. Lisäksi asiakkaille rakennetaan selkeä viikko-ohjelma, jotta kuntouttavaa toimintaa tapahtuu.

Projektissa pyrittiin osallistamaan niin asiakkaat kuin muu henkilökunta. Henkilökunnalta kysyttiin palautetta ja ehdotuksia niin suullisesti kuin kirjallisesti. Lisäksi kuntoutus- ja arviointijaksoja oli luomassa moniammatillinen ryhmä (sairaanhoitaja, fysioterapeutti ja lähihoitaja). Asiakkailta pyydetään suullista palautetta ja he pääsevät itse vaikuttamaan oman jaksonsa sisältöön. Myös omaisilla on mahdollisuus vaikuttaa ja heidän mielipiteillään on suuri merkitys. Lisäksi pyrittiin välttämään ylimääräisten kustannusten tekeminen.

Tulokset

Iäkkäiden arviointi- ja kuntoutusjakso on ollut käytössä tammikuusta 2019 asti. Palvelupolku on jokaisella asiakkaalla erillainen, joten jaksojen sisältö näyttäytyy aina asiakkaiden tarpeiden mukaan. Jokaiseen jaksoon kuuluu kuitenkin alkukartoitus ja kuntoutusvaihe. Jos on tarettaa, niin myös asiakkaan asuntoon tehdään kotikäynti muutostöiden varalta. Tärkeää on yhteistyö kotihoidon kanssa ja pääsääntöisesti meidän asiakkaamme kotiutuvat niin, että kotikuntoutustiimi käy heidän luonaan alkuun. Koko projektin tarkoituksena on tehdä mahdollisimman tehokas ja nopea jakso, jotta asiakkaan jatkohoito ja tavittaessa sijoituspaikka selviäisivät mahdollisimman nopeasti.

Työntekijöille on selkeytynyt työn kuva, he tietävät alusta asti miten toimia, jolloin jakso on myös mahdollisimman tehokas. Tämä on myös etu asiakkaan kannalta: asiakasta kuntoutetaan heti alusta ja näin kunto ei pääse missään tilanteessa laskemaan.

Toiminta jatkuu tulevaisuudessakin ja jaksojen sisältöä arvioidaan säännöllisesti.

Yhteyshenkilöt

Sami Syrenius-Koivisto
sami.koivisto@hausjarvi.fi
Fysioterapeutti
Hausjärvenkunta, Asumispalvelut