VAD ÄR KUNTEKO?

KunTeko 2020 − samverkan för bättre resultat i kommunalt arbete

KunTeko 2020 – är ett program för arbetslivsutveckling i kommun- och landskapssektorn som erbjuder kommun- och landskapsorganisationer hjälp att utvecklas, lära sig och hantera förändringar. Inom Kunteko får arbetsplatserna sakkunnighjälp och sparring. Dessutom kan de delta i programmets olika evenemang, nätverk och utbildningar för interna utvecklare. Programmets nyckelord är produktivitet, resultattänkande och arbetslivskvalitet.

Utgångspunkten är utveckling genom samarbete

Ett lyckat utvecklingsarbete förutsätter förtroende och samarbete. Utgångspunkten i Kunteko är att utvecklingen på arbetsplatserna sker i samarbete så att ledningen, cheferna och personalen deltar. Kunteko stöder inte verksamhet som syftar till att permittera eller säga upp anställda.  

Kuntekos mål är att

  1. Synliggöra det utvecklingsarbete som görs på kommunfältet
  2. Sprida verkningsfull praxis och intressanta utvecklingslösningar 
  3. Inspirera till utveckling och förnyelse samt förbättra utvecklingskompetensen
  4. Initiera ny utvecklingsverksamhet
  5. Fördjupa lärandet om aktuella teman i kommunerna
  6. Erbjuda kommunsektorn banbrytande innovationer för arbetslivet

Effektiva förfaranden och utvecklingsåtgärder synliggörs

Framöver måste servicen till kommuninvånarna produceras mer effektivt och ekonomiskt. Bästa sättet att göra det är att utveckla arbetssätten och arbetslivskvaliteten. En effektiv utveckling äger alltså rum där jobbet utförs – därför skapades KunTeko 2020.

Kuntekos Framstegsarena är ett forum där det goda arbete som görs på arbetsplatserna – finländskt kommunalt arbete – får stor synlighet. På Framstegsarenan utbyts idéer, erfarenheter och utvecklingsresultat med kolleger och arbetsplatser över kommun- och sektorsgränser.

Programmet engagerar många

Kunteko är ett gemensamt riksomfattande projekt som genomförs av KT Kommunarbetsgivarna och de kommunala huvudavtalsorganisationerna, dvs. FOSU, KoHo och Offentliga sektorns union JAU. I Kunteko arbetar en programchef, en projektchef och en projektplanerare. Därtill deltar berednings-, program- och informationsgrupper som består av representanter för KT och huvudavtalsorganisationerna.

Huvudförhandlingsgruppen beslutar om projektets riktlinjer, mål och ekonomi på ett allmänt plan. Till gruppen hör KT:s och huvudavtalsorganisationernas högsta ledning. Kunteko får sparring av ett råd som består av kommunernas och samkommunernas ledning, personalföreträdare och forskare.

Programmets huvudfinansiär är Tavastlands närings-, trafik- och miljöcentral som får stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Kuntekos andra fas genomförs 1.1.2018–31.12.2020. Den totala budgeten för programmet uppgår till över 1,6 miljoner euro. Första programfasen genomfördes 2015–2017.

Kontaktinformation:

Anna-Mari Jaanu, programchef, tfn +358 50 572 4620
Tanja Vierula, projektchef, tfn +358 50 405 9989
Taina Tervonen, projektplanerare, tfn +358 50 521 2448

E-post: kunteko[a]kt.fi