Teema- ja toimialakohtaiset työpajat

Teema- ja toimialakohtaisten palveluiden tavoitteena on syventyä ajankohtaisiin työelämän kehittämisen teemoihin ja hyödyntää opittua oman työn kehittämisessä. Palveluiden sisällöt, kesto ja toteutustapa vaihtelevat tarpeen mukaan. 

 

Menneet palvelut
 

Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet -etätyöpajat

Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet ovat valitettavasti yleisiä kunta-alan työpaikoissa. Erityisesti sosiaali- ja terveysalalla sekä opetuksen ja sivistyksen toimialalla näitä tilanteita kohdataan usein. Uhkaavat asiakaspalvelutilanteet -työpajassa osallistujat saavat kattavan paketin sekä käytännön tietoa että konkreettisia työkaluja väkivallan uhan hallinnasta. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan

Työpäivämuotoilun työpajat

Työelämä on murroksessa, jossa työyhteisöjen ja työnkuvan pitäisi pystyä vastaamaan yhteiskunnan muutokseen ja muuttuneeseen työelämään. Työtapoja pitäisi uudistaa, mutta miten? Työpäivämuotoilun työpajoissa Workday Designersin Aku Varamäki ja Paula Helle auttavat työyhteisöä kehittämään työtapojaan muotoiluajattelun avulla ja jalostamaan pajoissa syntyneitä ideoita konkreettisiksi toimiksi. Lue lisää

Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajat

Miten saada koko henkilöstön osaaminen ja potentiaali mukaan kehittämiseen?  Henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisellä voidaan parantaa organisaation tuloksellisuutta osallistaen henkilöstöä ideoimaan, kehittämään, toteuttamaan ja arvioimaan uusia toimintamalleja  ja tapoja sekä muuttaa organisaation työkulttuuria henkilöstöä osallistavammaksi. Tavoitteena on löytää sellaisia toimintatapoja, jotka hyödyttävät niin asiakkaita, organisaatioita kuin henkilöstöäkin.

Kunteko tarjoaa henkilöstölähtöisen tuloksellisuuden kehittämisen työpajoja. Lue lisää

Aivotyö sujuvaksi - Paranna jaksamista ja tuottavuutta aivotyöagenttivalmennuksessa

Häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa ja epäselvyyksiä työssä? Etsitkö ratkaisuja työn sujuvoittamiseen? Haluatko vastauksia, miten työn sujuvuutta voidaan parantaa kognitiivisen ergonomian keinoin? Kaipaisiko työyhteisösi aivotyön sujuvuuteen erikoistuneita agentteja? Jospa kehittäisimme yhteistyössä hyviä käytäntöjä ja työtapoja aivotyöhön? Lue lisää 

Itseohjautuvuuden työpajat

Kunteko järjesti yhteistyössä Filosofian Akatemian kanssa itseohjautuvuusseminaarin toukokuussa 2019, minkä lisäksi syksyllä käynnistetään kaksi työpajakokonaisuutta. Filosofian Akatemian asiantuntijoina toimivat Karoliina Jarenko ja Eero Lahtinen. Työpajaan osallistuvien kanssa pohditaan heille sopivia tapoja edistää itseohjautuvuutta ja siihen liittyvää kehittämisen, kokeilun ja vastuunottamisen kulttuuria. Lue lisää.

Palvelumuotoilun työpajat

Palvelumuotoilun työpajoissa pääset kokeilemaan ja toteuttamaan palvelujen asiakaslähtöistä kehittämistä käytännössä. Saatte työkaluja kehittämisen tueksi ja voitte viedä eteenpäin kehittämistyötänne. Lue lisää 

Perheystävälliset kuntatyöpaikat ja hyvän elämän toimintamalli

Työ- ja perhetilanteet vaihtelevat, mutta onnistuminen niiden yhteensovittamisessa hyödyttää merkittävästi kaikkia. Kunta-alalle on luotu hyvän elämän toimintamalli, joka soveltuu kaiken kokoisille kuntaorganisaatioille ja niiden yksiköille, jotka haluavat edistää pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti työn ja muun elämän yhteensovittamista. Lue lisää hyvän elämän toimintamallista tästä.

Jos sinulla on kiinnostava teema tai toivot alueellesi omaa verkostoa, ota yhteyttä ohjelmapäällikkö Anna-Mari Jaanuun +358 50 572 4620 ja etunimi.sukunimi@kt.fi