Työelämään laatua ja tuloksellisuutta LATU-toimintamallilla

Työelämän laatu ja tuloksellisuus kulkevat käsi kädessä. Jokainen on oman työnsä asiantuntija ja siksi tärkeä lenkki työyhteisön toiminnan kehittämisessä. Näihin oivalluksiin pohjautuu Sitran  hankkeessa kehitetty LATU-toimintamalli, jota työstettiin v.2011-2013 yhdessä viiden kunnan kanssa. Hankkeesta saatiin erittäin hyviä tuloksia, minkä vuoksi LATU-toimintamalli halutaan saattaa nyt kaikkien kuntaorganisaatioiden käyttöön. Tätä varten Sitra on luonut Lupatehdatoisin.fi -portaalin. Kunteko-ohjelma vastaa toimintamallin levittämisestä.

Lupa tehdä toisin

LATU-mallin kantavana ajatuksena on ”lupa tehdä toisin”. Portaalin avulla työyhteisöt voivat ottaa hyväksi havaitun toimintamallin käyttöönsä helposti. Toimintamalli kannustaa johtoa ja henkilöstöä tarkastelemaan sekä omaa että työyhteisön toimintaa. Jos jokin ei toimi, mietitään yhdessä, mitä kannattaisi tehdä toisin.

LATU-malli nojaa kahteen perusoletukseen: työelämän laadulla saavutetaan tuottavuutta ja henkilöstö on organisaation tärkein tuottavuustekijä. Lupa tehdä toisin -portaalissa saa tietoa henkilöstölähtöisestä tuloksellisuuden kehittämisestä ja LATU-toimintamallista. Sivustolla kerrotaan mm. toimintamallin hyödyistä sekä annetaan vinkkejä kehittämisen käynnistämiseen ja erilaisia työkaluja kehittämisen tueksi.

”LATU-mallin käyttöönotolla ja työelämän laatuun panostamalla tuloksellisuus paranee ja henkilöstöstä tulee aidosti organisaation tärkein tuottavuustekijä. Henkilöstölähtöinen tuloksellisuuden kehittäminen on entistä merkittävämpi toimintatapa, kun etsitään uudenlaisia ratkaisuja organisaatioiden parempaan tulevaisuuteen rakenteellisten uudistusten rinnalla”, kuvailee johtava asiantuntija Mervi Porevuo Sitrasta toimintamallin hyötyjä.

LATU-mallilla kustannussäästöjä ja hyvinvointia

LATU-malli kehitettiin yhdessä kuntien kanssa Sitran LATU-hankkeessa vuosina 2011–2013. Hankkeessa olivat mukana Lieksan, Hollolan, Punkalaitumen, Maskun ja Siikajoen kuntien koko henkilöstö. Kunnat säästivät menoissaan, kun työyhteisön jokainen jäsen pääsi osallistumaan työn ja toimintojen kehittämiseen. Viiden kunnan hankkeessa yhteenlaskettujen työelämälähtöisten kehitysideoiden kokonaishyödyt olivat lähes 1000 euroa vuodessa työntekijää kohden (yhteensä noin 2,7 miljoonaa euroa). Hollolan kaupunki muun muassa vältti LATU-mallin avulla silloin uhanneet lomautukset ja Maskussa sairauspoissaolot kääntyivät laskuun. Lisätietoa LATU-kuntien johtajien videohaastatteluista täällä.

Neuvoja liikkeelle lähtöön

Lupa tehdä toisin -webinaari järjestettiin 22.9.2017 klo 9-10. 

Kunteko ja Sitra järjestivät 6.9.2016 Helsingissä tilaisuuden LATU-toimintamallin käyttöönotosta kuntaorganisaatioiden päättäjille, johdolle, kehittäjille ja henkilöstölle. Tilaisuudessa kuultiin, kuinka työelämän laatua kehittämällä syntyy tulosta. Puhujina olivat mm. LATU-hankkeessa mukana olleita asiantuntijoita ja kuntien edustajia. Katso tilaisuuden ohjelma ja esitysmateriaali sekä lue Niilo Hakosen blogikirjoitus.

Kiinnostuitko? Neuvoja liikkeelle lähtöön saa Kuntekon ohjelmatoimistosta kunteko[a]kt.fi sekä seuraavilta henkilöiltä: 

Niilo Hakonen, johtava työelämän kehittämisen asiantuntija, KT Kuntatyönantajat, niilo.hakonen(at)kt.fi, (09) 771 2025