Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

2.6.2017

Rekrytointi- ja sijaisvälitys Resina, Järvenpää - Träskända

Esimiehen tuki rekrytointiprosessissa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Järvenpään kaupunki palkitsee vuosittain työyhteisöjä Innovaatio- ja ideapalkinnoilla hyvistä työelämän kehittämishankkeista. Vuonna 2017 yksi Inno- ja ideapalkinnon saajista oli Järvenpään rekrytointi- ja sijaisvälitysyksikkö Resina kehittämishankkeella ”Esimiehen tuki rekryprosessissa”.

Esimiesten työaikaa on aiemmin kulunut merkittävästi henkilöstön, etenkin sijaisten rekrytointiin. Järvenpään kaupungissa rekrytointi hoidetaan nykyisin keskitetysti.
Rekrytointi- ja sijaisvälitysyksikkö Resina hoitaa varsinaisen henkilöstön rekrytoinnin tukitoimenpiteet sekä lyhytaikaisten sijaisten välityksen. Näin esimiehille vapautuu työaikaa enemmän varsinaiseen esimiestyöhön ja työyhteisönsä johtamiseen. Resinan tuki esimiehelle on entistä tärkeämpää etenkin silloin, jos esimies rekrytoi henkilöstöä harvoin.

Ratkaisu

Kaupunki on keskittänyt rekrytointia ja kehittänyt sitä yhdenmukaiseksi. Resina luo työpaikkailmoitukset rekrytointiluvan perusteella. Rekrytoiva esimies on tehnyt luvan Laura-järjestelmään. Lisäksi Resina on auttanut rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä ja selvittänyt mahdollisia epäselvyyksiä rekrytoinneissa. Keväästä 2016 Resina on ollut esimiehen tukena jo rekrytoinnin suunnitteluvaiheessa miettimällä mm. eri markkinointikanavia ja aikatauluja.

Resinassa hoidetaan työpaikkailmoitus kaikkiin sovittuihin rekrytointikanaviin. Sosiaalisen median käyttöä, esim. maksullisia Facebook-mainoksia ja LinkedIn-kontaktointia on lisätty. Tarvittaessa Resina tekee ansiovertailun esimiehen puolesta ja on mukana rekrytointihaastatteluissa.

Esimiehen valittua uuden työntekijän Resina hoitaa tiedottamisen valintapäätöksestä kaikille hakijoille. Lisäksi esimiehen pyynnöstä Resina valmistelee uuden työntekijän työsopimuksen ja hakee työhön tarvittavat tunnukset eri järjestelmiin. Lisäksi esimiehellä on mahdollisuus saada Resinasta tukea uuden työntekijän perehdyttämisessä.

Tulokset

Resinan lisääntyneestä tuesta hyötyvät ennen kaikkea rekrytoivat esimiehet. Palautetta uudesta rekrytointiprosessista on kerätty kyselyillä, ja ne osoittavat että esimiehet ovat olleet tyytyväisiä kehitykseen. Erityisesti tuki haastaviin rekrytointeihin on koettu hyödylliseksi ja se, että uusia ja erilaisia markkinointikanavia on otettu käyttöön.

Resinan kokonaisvaltaisemman tuen on koettu antaneen rekrytointiprosessille ammatillisen loppusilauksen. Kun rekrytointiprosessi toimii sujuvasti ja yhtenäisesti, saadaan onnistuneita rekrytointeja. Suunnitelmallisesta rekrytointiprosessista hyötyy myös työnhakija, jolloin hän kokee kaupungin olevan houkutteleva ja osaava työnantaja.

Yhteyshenkilöt

Tiina Siitari
tiina.siitari@jarvenpaa.fi
lähiesimies
Järvenpään kaupunki

Tykätty 3 kertaa