Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

21.12.2015

Satakunnan kunnat, kuten Eurajoki, Rauma, Kankaanpää, Luvia, Honkajoki, Siikainen, Ulvila, Rauma - Raumo

Eskarikahvilat

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Eskarikahvila-iltojen avulla osallistetaan vanhemmat mukaan päiväkodin arkeen ja toimintaan. Eskari-kahvila-illat ovat esikoululaisten vanhemmille tarkoitettuja teemoitettuja tapaamisia. Tapaamisten tarkoituksena on tutustuttaa samassa elämäntilanteessa olevat vanhemmat toisiinsa, mahdollistaa vanhempien välinen vertaisuuteen perustuva keskustelu, sekä antaa heille tietoa ajankohtaisista asioista esikouluarkeen liittyen.

Tapaamisissa vanhemmat pääsevät vaikuttamaan esikoulun arkeen keskustelemalla yhdessä päiväkoti-henkilökunnan ja muiden lasten vanhempien kanssa.

Ennen Eskarikahviloiden alkamista vanhemmat vastaavat kyselyyn, jossa kartoitetaan vanhempien toiveet illoissa käsiteltävistä aiheista. Aiheita voivat olla esimerkiksi lapsen kehittyminen eskarilaisesta koululaiseksi, oppimiseen liittyvät asiat, vanhempien ja esikoulun sekä vanhempien keskinäinen yhteistyö, tai joku muu vanhempien toiveista nouseva aihe.

Ratkaisu

Eskarikahvila-iltojen suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä muiden mahdollisten eskaritoimintaan liittyvien tahojen kanssa.

Kahvilailloissa hyödynnetään tarvittaessa alustajina eri aiheiden asiantuntijoita, yhdistysten ja järjestöjen edustajia sekä kokemusasiantuntijoita.

Päävastuu Eskarikahvilan toiminnasta on varhaiskasvatuksen henkilökunnalla. Kahvilatoiminnan toivotaan muotoutuvan osaksi kunnan palveluita lapsiperheille. Kahvilassa on tarjolla kahvia ja pientä syötävää. Eskarikahvila-iltoihin kokoonnutaan lukuvuoden aikana 3-5 kertaa.

Tulokset

Palautteet illoista ovat olleet hyviä. Vanhemmat ja päiväkotien henkilökunta ovat kokeneet antoisiksi työskentelytavan, jossa asioita pohditaan muiden vertaisten kanssa.

Päiväkotien näkökulmasta Eskarikahvila-iltojen avulla on päästy keskustelemaan yhdessä eskarilaisten vanhempiensa kanssa arkisista lapsen kasvuun ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Vanhemmat ovat kokeneet hyödyllisenä tutustua muihin vanhempiin sekä kuulla heidän näkemyksiään asioihin.

Tavoitteena on juurruttaa Eskarikahvilat vuosittaisiksi toiminnoiksi sekä kirjata malli kuntien esiopetussuunnitelmiin. Hankkeen mallinnusta ja hyviä kokemuksia Eskarikahvioista levitetään koko hankkeen ajan.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto, henkilöstö ja
palvelujen käyttäjät

Yhteyshenkilöt

Riitta Nieminen
riitta.nieminen@satshp.fi
projektisuunnittelija
Satakunnan sairaanhoitopiiri, Pois syrjästä -hanke

Tykätty 3 kertaa