Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

19.11.2015

Lahden kaupunki, idän alue, Lahti - Lahtis

Hyvän hyrinää - työhyvinvoinnin kehittäminen yhteistoiminnallisella oppimisella

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Kouluissa ja päiväkodeissa haluttiin edistää työhyvinvointia vapaaehtoisten sisäisten agenttien avulla. Lisäksi haluttiin soveltaa yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita prosessiin. Ensimmäinen sisäisten agenttien koulutus järjestettiin syksyllä 2014.

Agenttien koulutukseen kuului mm. seuraavia aiheita:
- työelämävalmiudet, työn merkitys, työhyvinvoinnin osat jne.
- työtekijän rooli
- "työn ilon julistus " joy of east"

Sisäisten agenttien koulutusten lisäksi kehittämistä haluttiin tukea laajemmalla hankkeella. Hyvän hyrinää -työhyvinvointihanke käynnistyi syksyllä 2015. Se kohdentuu 10 kouluun ja päiväkotiin. Yksiköissä työskentelee 210 henkilöä.

Kehittämisessä halutaan korostaa yhteisön ja yksilön merkitystä työn kehittämisessä taloudellisesti vaikeina aikoina.

Ratkaisu

Sisäisiä agentteja on koulutettu 11 ja he kaikki tekevät tätä työtä. Viisi agenttia on peruskouluista ja 11 päiväkodeista.

Agentit kokoontuvat valmisteluvaiheen jälkeen kuusi kertaa oppimispajaan, jossa kuullaan alustuksia ja suunnitellaan yksiköissä tehtäviä harjoituksia. Harjoitukset toteutetaan oppimispajojen välissä ja niistä kerätään palaute. Palautteen perusteella asioita voidaan tarvittaessa korjata.

Sisäisten agenttien yhteistyö on jatkuvaa muun henkilökunnan ja esimiesten kanssa. Työhön kuuluu mm. erilaisten tapahtumien järjestämistä ja työohjauskohtaamisia.
Kehittämisprosessiin osallistuvat kaikki suoraan kaupungin palveluksessa oleva henkilöt.

Hankkeelle on saatu Työsuojelurahaston rahoitusta, joka kattaa puolet kustannuksista. Toinen puoli kustannuksista katetaan Lahden kaupungin idän alueen aluerehtorin momenteilta. Kokonaiskustannus hankkeelle ilman sijaiskuluja on 13.400 €.

Hankkeen vastuuhenkilönä on aluerehtori ja ulkopuolinen valmennus tulee Nyanssi-palveluilta.

Tulokset

Hyvän hyrinää lisää organisaation yhteisöllisyyttä ja kohdentaa osaamispotentiaalia opetus- ja kasvatustyöhön. Samalla hanke priorisoi työprosesseja asiakasnäkökulmaan.

Hankkeen avulla vähennetään sairaspoissaoloja edistämällä yhteenkuuluvutta työhyvinvoinnin keinoin. Hankkeesta tiedotetaan http://www.tsr.fi kautta sekä julkisten kanavien kautta.

Toimintaa jatketaan kevääseen 2016, jolloin arvioidaan hankkeen tulokset. Hyvän hyrinää toimintamallia on mahdollista soveltaa kaikkiin yksiköihin.

Kehittämiseen ovat osallistuneet:


Johto/esimiehet
ja henkilöstö

Yhteyshenkilöt

Auvo Nieminen
auvo.nieminen@lahti.fi
rehtori, aluerehtori
Lahden kaupunki, perusopetuspalvelut

Tykätty 19 kertaa