Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

3.11.2015

Opetus- ja kasvatusala, Helsinki - Helsingfors

Stop väkivallalle kouluissa ja päiväkodeissa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Useat tutkimukset osoittivat, että työssä koettu väkivalta ja väkivallan uhka oli opetus- ja kasvatusalan työpaikoilla kasvussa. Tiedossa oli myös, että väkivaltatilanteita seurattiin hyvin vaihtelevasti kuntien opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa sekä muissa oppilaitoksissa.

Jos tilanteita seurattiin, järjestelmät koettiin raskaiksi ja epäsopiviksi käyttää päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi oli huoli siitä, että koska väkivaltatilanteita ei järjestelmällisesti seurata, niihin ei myöskään riittävästi puututa eikä tehdä tarvittavia parannustoimia. Työssä koettu väkivalta aiheuttaa myös sairauspoissaoloja.

Opetus- ja kasvatusalalla haluttiin saada muutos väkivaltatilanteiden hallintaan sekä menetelmä, joka tukee arkityötä opetus- ja kasvatustoimessa. Tärkeäksi nähtiin myös se, että menetelmän tulee ottaa huomioon työturvallisuuden lisäksi oppilaiden ja lasten turvallisuutta säätävät normit sekä muu opetus- ja kasvatustoimea koskeva normisto.

Ratkaisu

Perustettiin hanke, jossa koottiin opetus- ja kasvatusalaa koskevat tiedot, kehitettiin prosessikuvaus väkivaltatilanteiden hallintaan sekä ilmoitus- ja käsittelymenetelmä tilanteisiin.

Hankkeen toteuttivat Työterveyslaitos ja Opetusalan ammattijärjestö laajassa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön Työhyvinvointifoorumin rahoituksella. Hankkeen ohjausryhmässä olivat mukana Turun yliopisto, Espoon kaupunki, Riihimäen kaupunki, Mikael -koulu sekä KT Kuntatyönantajat, Sivistystyönantajat, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, Suomen Psykologiliitto ja Tehy. Lisäksi kehittämiseen osallistui 27 päiväkotia ja oppilaitosta.

Tulokset

Hankkeen tuloksena syntyi helposti käytettävä opetus- ja kasvatusalan oma väkivalta- ja uhkatilanteiden ilmoitus- ja käsittelymenetelmä sekä prosessikuvaus tilanteissa toimimiseen. Lisäksi tehtiin ohjeet ilmoittajalle ja esimiehelle.

Väkivalta- ja sen uhka on ollut opetus- ja kasvatusalalla piilossa oleva terveysriski, josta ei ole aiemmin voinut puhua riittävästi ääneen. Yhteydenottojen ja koulutustilanteiden perusteella menetelmä on otettu hyvin ja kiitollisena vastaan eri organisaatioissa. Viestinnän avulla menetelmää aiotaan levittää edelleen.

Menetelmä on kenen tahansa saatavilla ja käytettävissä ilmaiseksi osoitteessa http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Sivut/Stop_vakivallalle.aspx Suosittelen!

Yhteyshenkilöt

Riina Länsikallio
riina.lansikallio@oaj.fi
Työelämäasiamies
OAJ

Tykätty 5 kertaa