Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

22.10.2015

Hämeenkyön kunta, Hämeenkyrö - Tavastkyro

Tiimiopettajuuden kehittäminen perusopetuksessa

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Tavoitteenamme on luoda Hämeenkyröön paikallinen malli tiimiopettajuudesta. Lähtökohtana on ajatus joustavasta esi- ja alkuopetuksesta ja mahdollisesti mallin soveltamisesta / laajentamisesta myöhemmin ylemmille luokille.

Tiimiopettajuudella tavoittelemme myös kunkin opettajan ammattitaidon ja henkilökohtaisten vahvuuksien tehokkaampaa hyödyntämistä kouluyhteisössä. Vastuunjako tiimien kesken antaa kaikille mahdollisuuden keskittyä lukuvuoden aikana paremmin tiettyihin, omiin vastuualueisiin.

Ratkaisu

Opettajat ja rehtori ovat kouluttautuneet ja käyneet tutustumassa erilaisiin kouluihin ja toimintamalleihin. Kolme opettajaa osallistui palveluiden tuotekehittäjän koulutukseen. Kehitystyö on aloitettu palkittamalla saman luokka-asteen oppitunnit äidinkielessä ja matematiikassa.

Rinnakkaisluokat muutettiin vierekkäisiin luokkahuoneisiin, siten joustavat ryhmittelyt on helpompi toteuttaa. Myös laaja-alaisen erityisopettajan tuki on pystytty kohdentamaan tehokkaammin näiden järjestelyiden avulla.

Lukuvuoden 2016-17 alussa koulu muuttaa uuden Monitoimikeskuksen tiloihin. Tulevissa opetustiloissa rinnakkaisluokat opiskelevat samassa luokkahuoneessa. Taitojen edistymistä arvioi aktiivisesti usean opettajan tiimi. Sopivan haasteen takaaminen oppilaalle ylläpitää vireyttä ja opiskelumotivaatiota. Oppilas, joka tarvitsee enemmän aikaa ja harjoitusta perusasioiden oppimiseen, saa sitä. Toisille voimme tarjota ylöspäin eriyttäviä haasteita.

Esi- ja alkuopetuksen opetusryhmiä voi muodostaa yli luokkarajojen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisiin opetusryhmiin.

Tulokset

Tähän mennessä tehdyt kehitysaskeleet ovat mahdollistaneet mm. ensimmäisten luokkien oppikirjattoman, toiminnallisen matematiikan opetuksen. Kaikilla luokka-asteilla opettajien tiimityö on lisääntynyt erityisesti matematiikan ja äidinkielen opetuksessa. Samalla oppilaille tarjottu tuki on tehokkaampaa. Tiimityö innostaa opetuksen ja koulun edelleen kehittämiseen.

Yhteyshenkilöt

Kaisu Ilomäki
kaisu.ilomaki@hameenkyro.fi
luokanopettaja
Kirkonkylän koulu

Tykätty 16 kertaa