Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

6.10.2020

Lempäälän kunta, Lempäälä

Tukea lasten neuropsykiatrisia haasteita kohtaaville vanhemmille

Lempäälä

Tarve ja tavoitteet

Kehittämistyössä vastattiin valtakunnalliseen ilmiöön ja paikalliseen tarpeeseen perheiden osallistamisesta sekä tiedon ja vertaistuen tarjoamisesta lasten neuropsykiatrisia haasteita kohtaaville vanhemmille.

Kehitettiin kolme erilaista työmuotoa; Nepsytiedon ABC -ryhmät, Nepsy-kioski ja Nepsy-puhelin. Näillä toimintamalleilla haluttiin tukea vanhempia ensitiedon saamisessa eri ikävaiheissa, osallistaa perheet mukaan lapsen arjen tukitoimien haltuun ottamiseen ja tarjota vanhemmille tukea uuteen elämän vaiheeseen.

Kehittämisellä haluttiin tukea varhaisessa vaiheessa perheitä isossa elämän muutostilanteessa ja näin ennaltaehkäistä haasteiden kasvamista liian suuriksi ja tukea vanhempien voimavaroja, jotta he jaksavat tukea lapsia kuormittavassa elämän vaiheessa.

Tavoitteeksi asetettiin palvelulupaus, jolla Lempäälän toimijat sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin, ottavat perheet mukaan alusta lähtien ja kaikille perheille luvataan yhdenmukainen palvelu.

Ratkaisu

Kehittäminen lähti liikkeelle ratkaisukeskeisestä Nepsyvalmentajakoulutuksesta ja lape-hankkeesta, missä kehitettiin nepsypalveluita koko Pirkanmaalla. Valmentajakoulutuksen kävijät lähtivät suunnittelemaan uusia palveluita ja osallistivat kehittämiseen vanhemmat. Kehittämisen ympärille perustetiin ohjaustyöryhmä, jossa oli sekä käytännön että esimiestason edustajia. Työlle asetettiin yhteiset tavoitteet ja niitä seurattiin ja arvioitiin kehittämisen aikana. Vanhemmilta on kerätty palautetta kehittämisen aikana.


Tulokset

Perheille kehitettiin uudet, konkreettiset palvelut. Työprosessi käynnisti kunnassa koko nepsypolun kehittämisen, johon on nyt osallistettu kaikki palvelualueet, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa. Kehittämiseen on saatu mukaan järjestöjä ja valtakunnallinen oppilaitoksen hanke, eli olemme mittavassa ja jatkuvassa kehittämishankkeessa. Työ on alkanut, ja se jatkuu sisältöä laajentaen.

Kokemuksia tullaan jakamaan ja juurruttamaan valtakunnallisen hankkeen kautta ja perheitä osallistetaan yhä edelleen kehittämistyöhön. Taloudellisesti on vaikea laskea säästöjä, mutta tällä ennakoivalla työllä tulee olemaan merkittävät säästöt, koska tutkimusten mukaan nepsylapset ovat usein lastensuojelun asiakkaita. Lastensuojelun kustannukset ovat merkittävästi isommat kuin ennakoivan työn kustannukset. Työ on tehty ilman erillistä rahoitusta, samoin kuin jatkotyöskentely tehdään.

Yhteyshenkilöt

Marja olli
marja.olli@lempaala.fi
Palvelupäällikkö
Lempäälän kunta
Marja olli
marja.olli@lempaala.fi