Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

10.3.2020

Oriveden kaupunki elinvoimapalvelut, Orivesi

Kaupungin elinvoiman kehittäminen

Käynnissä

Tarve ja tavoitteet

Oriveden kaupungilla päätettiin (v. 2018) koota kaupungin keskeiset kehittämistoiminnot yhteen elinvoimapalvelujen yksiköksi. Yksikköön kuuluvat maankäyttö- ja kaavoitus, yrityspalvelut, työllisyyspalvelut, asumispalvelut, joukkoliikenne sekä viestintä- ja markkinointi. Yhteisellä kokonaisuudella tavoitellaan tekemiseen uutta voimaa, monipuolisia ideoita ja ennakkoluulottomiakin ratkaisuja.

Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi vuosille 2018 - 2021 elinvoimaohjelman, jota oli valmisteltu laajasti mm. yrittäjien kanssa. Elinvoimaohjelmaan konkretisoitiin kaupungin strategiasta johdettuja vetovoiman vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tavoitteita asetettiin asumisen-, elinkeinoelämän- maankäytön- sekä vuorovaikutuksen ja osallisuuden kehittämiseen.

Ratkaisu

Elinvoimaohjelmaa lähdettiin systemaattisesti toteuttamaan vastuuhenkilöiden johdolla. Kehittämistoimikunta (luottamushenkilöt) toimivat ohjausryhmänä ja sparraajina. Elävä elämä on toki tuonut yllätyksiä ja jotkut hankkeet ovat edenneet hitaasti ja toisaalta on tullut uusia elinvoimaohjelman ulkopuolisia haasteita/projekteja, joihin on pitänyt tarttua. Tärkeätä on ollut esimiehenä huolehtia uuden yksikön muutosjohtamisesta ja sisäisen yhteistyön kehittämisestä. Ryhmään on saatava me - henki, jotta kehittämisessä tarvittava innostus ja yhdessä tekeminen syntyy. On ollut ilo huomata, että henkilöstö on sitoutunutta ja kokee uuden yksikön onnistuneeksi ja tarpeelliseksi. Muutosta on tehty omin voimin ilman ulkopuolista rahoitusta.

Tulokset

Yhteistyötä on ryhdytty tekemään uudenlaisilla kokoonpanoilla ja rikottu kaupungin perinteisiä toimialuerajoja "siiloja". Uusia ideoita saadaan, kun saman pöydän ääressä asioita pohtivat mm. markkinoinnin henkilöstö ja kaavoituksen väki.

Oman yksikön ja sisäisen kehittämisen lisäksi on yhteistyötä parannettu kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa osallistamalla mm. yrittäjiä, yhdistyksiä, kuntalaisia jne. kaupungin kehittämiseen. Keskustelun lisäämisellä saadaan rakennettua luottamusta puolin ja toisin.
Oriveden kaupunki palkittiin Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan Yrittäjien toimesta eniten elinvoima-asemaansa vuonna 2019 parantaneena kuntana Pirkanmaalla. Tämä oli meidän mielestä hieno tunnustus, melkein kuin kisan voitto :)

Yhteyshenkilöt

Pirkko Lindström
pirkko.lindstrom@orivesi.fi
Elinvoimajohtaja
Oriveden kaupunki