Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

27.2.2020

Vesalan peruskoulu/KASKO/ Helsingin kaupunki, Helsinki - Helsingfors

Kerho- ja harrastetoimintaa kaikille Vesalan peruskoulussa

Käytössä

Tarve ja tavoitteet

Vesalan peruskoulu on noin 900 oppilaan yhtenäinen peruskoulu itäisessä Helsingissä. Koulun on kansainvälinen ja monimuotoinen. Koululla on soveltuvuuskoeluokat luonto- ja tiedepainotetussa sekä laajamittaisessa kaksikielisessä (englanti- suomi) opetuksessa. Harrastetoimintaa oli ennen lukuvuotta 2019-2020 ollut etenkin kasvi- ja eläintenhoidon sekä bänditoiminnan alueilla. Koululla on suuri kasvi/eläintarha. Vesalan koulut yhdistyivät noin 3 vuotta sitten yhdeksi yhtenäiseksi kouluksi ja ennen varsinaista yhdistymistä alkoi Sakara 5 rakennuksen laajennushanke, joka valmistui lokakuussa 2019. Nyt koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Vuosiluokat 2.-9. yhden katon alla Sakara 5 ja 1. luokat Ruudin sivupisteessä n. 300 m päässä.

Koulun oppilaista vain harvoilla on ollut harrastus ja monilla kynnys harrastustoimintaan lähtemiseen on suuri. Helsingin kaupungissa käynnistettiin myös Mukana- hanke jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota nuorten syrjäytymiseen. Mellunkylän alue on yksi hankkeen painopistealueista ja koulu on mukana kahdessa osa-alueessa, joista yksi on tavoite hankkia kaikille 3. luokkalaisille harrastus. Alueelle on palkattu myös hankkeeseen aluekoordinaattori koulujen tueksi.

Vesalan peruskoulussa lähdimme lukuvuoden 2019-20 alussa liikkeelle laajemmin ja lähtökohtaisesti tarjoamaan harrastuksia kaikille oppilaille. Lähtökohtana laaja tarjonta, helppo saavutettavuus ja etenkin oppilaslähtöisyys. Oppilaat ovat myös isossa roolissa myös vetämässä kerhoja ja toimintaa.

Ratkaisu

Koulun hallinnon organisaatioita uudistettiin kahden koulun yhdistymisprosessin aikana. Lukuvuonna 2019-2020 koulu sai toisenkin virka-apulaisrehtorin, joten nyt koulussa rehtori ja kaksi virka-apulaisrehtoria. Samalla johtamiskonsultin tuella mietimme henkilöstö-organisaation kehittämistä, sekä koulun tarvitsemia hallinnollisia työnkuvia. Yhtenä selkeänä tarpeena nousi oppilaiden harraste- ja kerhotoiminnan organisaattorin tarve. Helsingin kaupungin Mukana-hanke sekä yhteinen kaikkiin Helsingin kaupungin kouluihin sovittu keskiviikko iltapäivän harrasteaukko antoivat sykäyksen kerhotoiminnan laajentamiseen koko viikolle.

Laajamittaisen toiminnan organisointi vaatii kuitenkin siihen resursseja ja henkilön sitä hoitamaan. Oppilaat Vesalan peruskoulussa olivat olleet aktiivisia ehdottamaan kerhotoimintaa ja myös vetämään sitä jo useamman vuoden, etenkin eläin- sekä robotiikkakerhojen osa-alueilla. Tässä erittäin tärkeänä yhteistyökumppanina on ollut ( ja on) läheinen Nuorisotalo. Koulu ja Kontulan Nuorisotalo ovat tehneet läheistä yhteistyötä usempia vuosia. Nuorisotalo on kouluttanut oppilaita kerhonohjaajiksi ja oppilaat ovatkin vetäneet koululla eläin- ja robotiikkakerhoja nuoremmileen. Lisäksi koululla toimii loma-aikoina useita lastenleirejä, joissa apuojaajina ovat oppilaat. Läsnä on aina vastuuhenkilönä toki aikuinen nuorisotyöntekijä tai koulun toiminta-aikana opettaja.

Mukana-hanke koordinaattori sekä kerho-ja harrastetoiminnasta vastuussa oleva koulun ydinjohtoryhmän jäsen ovat luoneet laajoja kontaktiverkkoja alueen eri yhdistyksiin ja toimijoihin. Toimijat ovat tulleet koululle vetämään harrasteita. Koulun koordinoima toiminta tapahtuu arkisin klo 8.30- 17.00 välisenä aikana. Lisäksi tulevat viikonloppuisin järjestettävät erittäin suositut luontoleirit pääkaupunkiseudun läheisyyden saaristossa tai luonto-alueilla sekä loma-aikojen lastenleirit (noin 7 kpl 5 vrk päiväleirejä koululla). Loma-aikoina vastuullinen järjestäjätaho nuorisotoimi.

Mukana kehittämisessä oli siis johto, henkilöstö ja asiakkaat. Rahoitus toiminnalle tulee pieneltä osin OPM kerhorahoituksesta, osin koulun omasta kokonaisbudjetista sekä myös koulun ulkopuolisten toimijoiden omista budjeteista.
Tässä esimerkki koulun nettisivuilta: ( vesapk.edu.hel.fi ):

Kerho- ja harrastustoiminta
Helsinkiläisille peruskoululaisille järjestetään koulupäivän yhteydessä kerhotoimintaa. Oppilaat voivat osallistua kerhotoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen muun muassa koulujen oppilaskuntien kautta. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää joko omalla henkilökunnalla tai ostettuna ulkopuoliselta toimijalta (osallistujille maksutonta). Tämän lisäksi koululla voi olla muutakin kaupungin ulkopuolisen toimijan järjestämää kerhotoimintaa (kohtuulliset osallistumiskustannukset).

Kerhotoiminta

MAANANTAI
Jalkapallo 7.-9.lk
Vetäjä: Fc Kontu
14.00 -16.00 koulun pikkusali

TIISTAI
Musakerho 7.-9.-lk
Vetäjä: Antti Pajula
klo 14.00-14.45 koulun musiikkiluokka

Läksykerho kaikille koulun oppilaille
Vetäjä: Koulun opettajat
klo 14.00-
Läksykerhosta kuulutetaan ja kerrotaan missä luokassa kerho toimii.

Tanssikerho alakoululaisille
Vetäjänä: Dance team international
klo 14.15-15.45 koulun pienempi liikuntasali

Bändikerho 7.-9.-lk
Vetäjä: Antti Pajula
klo 15.00-16.00 koulun musiikkiluokka

Kuvataide 5.-6.lk TÄYNNÄ
Vetäjä: Pirita Keskitalo
Klo 15.00-17.00 Luokka 212

Liikuntakerho
Vetäjä: HNMKY
klo 13.15-15.45 koulun iso liikuntasali

KESKIVIIKKO
Pingis
Vetäjä: Nuorisotalon ohjaaja
Klo 14.15-15.45 koulun aulatila

Eläinkerho 5.-6.-lk. TÄYNNÄ
Vetäjä: Kirsi Arino
klo 14.00-16.00 koulun kasvihuone

Teatteri (pääpaino 3-6.-lk., myös muut tervetulleita, jos paikat ei täyty, max 20 oppilasta)
Ilmoittautumiset syysloman jälkeen.
Vetäjä: Lastenkulttuurikeskus Musikantit www.musikantit.fi
klo 14.15-15.45
Tervetuloa kurkistamaan esiripun taakse ja oppimaan, miten kokonainen teatteriproduktiovalmistetaan alusta loppuun saakka. Teatteriryhmässä pääset kehittämään omaa ilmaisutaitoasi kannustavassa ilmapiirissä.

EasySport koripallo (ala-asteella oleville)
Vetäjä: WB-Pantterit
14.10-15.40 koulun liikuntasali

Skidimedia (robotiikka) 4.-6.-lk TÄYNNÄ
Vetäjä: Panu Keskinen
klo 15.00-18.00

TORSTAI
Eläinkerho 5.-6.-lk. TÄYNNÄ
Vetäjä: Kirsi Arino
klo 15.00-17.00 koulun kasvihuone

Tanssikerho
Vetäjä: Sergei
klo 15.00- 16.30 koulun pienempi liikuntasali

PERJANTAI
Läksykerho kaikille koulun oppilaille
Vetäjä: Koulun opettajat
klo 14.00-
Läksykerhosta kuulutetaan ja kerrotaan missä luokassa kerho toimii.

Bändi (pääpaino 3-6lk, myös muut tervetulleita, jos paikat ei täyty, max 10 oppilasta)
Ilmoittautumiset syysloman jälkeen.
Vetäjä: Lastenkulttuurikeskus Musikantit www.musikantit.fi
klo 12.15-
Musikanttien bändikerhossa voit tutustua bändisoittimiin ja laulaa oman kiinnostuksesi mukaan. Kerhossa pääset soittamaan lempikappaleesi ja valmistelemaan konserttiesitystä yhdessä muiden kerholaisten kanssa. Ei tarvita aikaisempaa soittotaustaa.

Retkikerhotoiminta 7.-9.luokkalaisille

Retkikerhon toiminta on vakiintunut elokuusta 2015 lähtien. Lukuvuoden aikana pyritään järjestämään kahden yön telttaretkiä pääkaupunkiseudun ulkoilualueille kolme tai neljä kertaa. Teemme yhteistyötä Kontutyttöjen partiolaisten kanssa. Retkeilyn tavoitteena on nuorten arjenhallintataitojen, itsetuntemuksen sekä luontosuhteen vahvistaminen.

Tulokset

Oppilaiden osallistuminen kerho- ja harrastetoimintaan on lisääntynyt huomattavasti. Into harrastamiseen on herännyt. Oppilaiden kouluviihtyvyyteen tällä on varmasti ollut iso merkitys. Alueen toimijat ovat tämä kautta saaneet varmasti myös uusia harrastajia omaan muununkin toimintaan. Nuorisotalolle iltatoimintaan menemisen kynny on laskenut kun työntekijät ovat tulleet tutuiksi jo koululla järjestettävässä toiminnassa. Erilaisista kulttuureista tulevien huoltajien mahdollinen ennakkoluulo ja varovaisuus päästää oppilaita erilaisiin vapaa-ajan harrasteisiin on pienentynyt. Ilmainen harrastemahdollisuus on poistanut taloudellisia esiteitä.
Toimintaa kehitetään jatkuvasti koulun sisällä ja eri toimijoiden kanssa yhdessä.

Yhteyshenkilöt

Juha Juvonen
juha.juvonen@hel.fi
rehtori
Helsingin kaupunki/KASKO/POPA/A1/Vesalan peruskoulu