Hyödyllisiä linkkejä

Hankkeen päätoteuttaja

KT Kuntatyönantajat www.kt.fi

Hankkeen rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO www.juko.fi

Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHo www.tehy.fi , www.superliitto.fi
ja www.palomiesliitto.fi

Julkisen alan unioni www.jhl.fi ja www.jytyliitto.fi

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) www.rakennerahastot.fi

Hämeen ELY-keskus http://bit.ly/2juUlQ4

Työelämän kehittämisen hankkeita

Tuottava ja tuloksellinen työelämä -blogi http://bit.ly/1IILNje

Hyvinvoiva finanssiala http://bit.ly/2jJVBm3

Hyvää huomista - hyvinvointia kemianalalle http://bit.ly/2kFxBPk

Työkaari kantaa (teknologiateollisuus) http://tyokaari.fi/

Kirkon työelämä 2020 -ohjelma (Kirteko) http://bit.ly/2jm6YCa

Muita mielenkiintoisia linkkejä

KunTeko 2020 - Ihmeitä tehdään tekemällä piirrosvideo työelämän kehittämisestä

Kuntaliitto www.kuntaliitto.fi

Kuntarekry www.kuntarekry.fi/

Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus http://bit.ly/2A5eG76

Kehittämisprojekti - Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi -opas

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus https://sitoumus2050.fi/mika-on-sitoumus-#