Jaa:
Jaa Facebookissa
Jaa Twitterissä

Jätä yhteystietosi, niin kuulet lisää.
 

Sähköpostiosoitteesi:
 
LÄHETÄ EI KIITOS

 

Aivotyöagenttivalmennukset 

Häiriöitä, keskeytyksiä, tietotulvaa ja epäselvyyksiä työssä? Etsitkö ratkaisuja työn sujuvoittamiseen? Haluatko vastauksia, miten työn sujuvuutta voidaan parantaa kognitiivisen ergonomian keinoin? Kaipaisiko työyhteisösi aivotyön sujuvuuteen erikoistuneita agentteja? 

Kunteko järjestää yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden, tuotepäällikkö Teppo Valtosen ja asiantuntija Tiina Heusalan, kanssa sujuvan aivotyön toimialakohtaiset aivotyöagenttien valmennukset, joiden tavoitteena on tuottaa tietoa ja työkaluja aivotyön sujuvoittamiseen omassa työyhteisössä. Syksyllä järjestetään kaksi aivotyöagenttivalmennusta, sote- ja opetusalalle. Valmennuskokonaisuus toteutetaan kokonaan virtuaalisesti siten, että ryhmille järjestetään yhteiset aloitus- ja lopetuswebinaarit sekä erilliset toimialakohtaiset webinaarit. 

 

1. Opetusalan aivotyöagenttivalmennus

Valmennus järjestetään virtuaalisesti sisältäen seuraavat osa-alueet:

 • Verkossa toteutettava lyhyt aivotyökysely, jolla kartoitetaan osallistujien näkökulmia aivotyön vaatimuksista ennen valmennusprosessin alkua

 • Ennakkotehtävät ja materiaaleihin tutustuminen sähköisessä ympäristössä (Howspace)

 • Yhteinen alustuswebinaari tiistaina 5.11. klo 9-9.45. Webinaarissa käydään läpi kognitiivisen ergonomian perusteet ja opitaan työtä sujuvoittavia käytäntöjä sekä ongelmien kartoitusta. 

 • Välitehtävät Howspace-verkkokeskustelualustalla

 • Toimialakohtainen webinaari 12.11. klo 9-10.30. Webinaarissa pohditaan ratkaisumalleja ja määritellään vastuuhenkilöt.

 • Lopputehtävät Howspace-verkkokeskustelualustalla

 • Yhteinen päätöswebinaari 28.11. klo 9-9.45.

Lisätietoja ja
ilmoittautuminen

 

Valmennus maksaa 300 €/osallistuva organisaatio. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua korkeintaan viisi henkilöä, jotka voivat edustaa eri kouluja tai oppilaitoksia. Valmennukseen otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta organisaatiota.

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

2. Sote-alan aivotyöagenttivalmennus 

Valmennus järjestetään virtuaalisesti sisältäen seuraavat osa-alueet:

 • Verkossa toteutettava lyhyt aivotyökysely, jolla kartoitetaan osallistujien näkökulmia aivotyön vaatimuksista ennen valmennusprosessin alkua

 • Ennakkotehtävät ja materiaaleihin tutustuminen sähköisessä ympäristössä (Howspace)

 • Yhteinen alustuswebinaari tiistaina 5.11. klo 9-9.45. Webinaarissa käydään läpi kognitiivisen ergonomian perusteet ja opitaan työtä sujuvoittavia käytäntöjä sekä ongelmien kartoitusta. 

 • Välitehtävät Howspace-verkkokeskustelualustalla

 • Toimialakohtainen webinaari 19.11. klo 9-10.30. Webinaarissa pohditaan ratkaisumalleja ja määritellään vastuuhenkilöt.

 • Lopputehtävät Howspace-verkkokeskustelualustalla

 • Yhteinen päätöswebinaari 28.11. klo 9-9.45.

Lisätietoja ja
ilmoittautuminen

 

Valmennus maksaa 300 €/osallistuva organisaatio. Yhdestä organisaatiosta voi osallistua korkeintaan viisi henkilöä, jotka voivat edustaa eri kouluja tai oppilaitoksia. Valmennukseen otetaan mukaan viisi ensimmäiseksi ilmoittautunutta organisaatiota. 

Ilmoittautuminen on päättynyt

 

 

Mitä hyötyä valmennuksesta on?

”Olemme kehittäneet aivotyötä monessa eri organisaatioissa, useilla eri toimialoilla. Aivotyöpajassa sovitut toimenpiteet esimerkiksi häiriöiden vähentämiseksi, keskeytysten kuriin saamiseksi ja tietotulvan hallitsemiseksi näkyvät työn arjessa työrauhana, keskeytyksettömänä työntekona, hälyn ja melun vähenemisenä, ajan säästönä, kun työ ei häiriydy tai keskeydy jatkuvasti, oman työn parempana hallintana, informaation kulun parantumisena ja laadukkaampana työn jälkenä. Työntekijöiden jaksaminen ja tuottavuus paranevat ja asiakkaat ovat tyytyväisempiä.” (lähde Työterveyslaitos) 

Alla olevalla videolla Hausjärven kunnan henkilöstöjohtaja Lilli Salomaa kertoo kokemuksensa toukokuussa järjestetystä hallinto- ja asiantuntijatyöntekijöiden valmennuksesta. 

 

Aivotyö-webinaarin tallenne

11.4.2019 pidetyssä webinaarissa Työterveyslaitoksen Teppo Valtonen kertoi, mitä aivotyö on ja miten aivotyötä on mahdollista sujuvoittaa. Voit katsoa tallenteen klikkaamalla alla olevaa kuvaa. 

 

Menneet valmennukset

22.5.2019 Aivotyöagenttivalmennus hallinto- ja asiantuntijatyön tekijöille